Jablen kennel
Jablen kennel


Kennel.fi

Cavalier kingcharlesinspanielin luonne ja terveys

 

Ensimmäinen pentueeni syntyi 1993. Ilahduttavan monet kasvattini ovat eläneet pitkän hyvän elämän tavallisesti 12-13-vuotiaaksi, jopa 18-vuotiaaksi. Olen todella kiinnostunut kasvattieni kaikista kuulumisista ja olen valmis auttamaan. Toivon, että erilaisissa kysymyksissä ollaan yhteydessä kasvattajaan eikä luoteta sosiaalisen median "asiantuntijoihin". 
Sivuillani on linkki SCKCS:n jalostus- ja terveystoimikunnan laatimaan kattavaan pentuoppaaseen. Kannattaa tutustua siihen jo ennen kuin on hankkimassa pentua.
Ennen koiran hankkimista harkitse asiaa tarkkaan, koira vaatii paljon aikaa ja vaivaa, myös rahaa. 


Luonne

Tuiti

On tärkeää noudattaa rotujärjestön antamia ohjeita terveyden ja tyypillisen ulkomuodon ja luonteen säilyttämiseksi. Luonteeltaan ja ulkomuodoltaan ihastuttava cavalier kingcharlesinspanieli on todella sopiva rotu perhekoiraksi ja moneen harrastukseen. Rodunomainen cavalier on miellyttämisenhaluinen, vilkas, ystävällinen ja liehittelevä touhottaja, joka on valmis lähtemään kaikkien mukaan. Yleensä toisten koirien kanssa tulee hyvin toimeen, koska se on ystävällinen ja alistuva eikä haasta riitaa. Varsinkaan ihmisille muriseminen (growling at humans) ei ole rodulle tyypillistä. Cavalier haluaa osallistua perheen elämään olemalla kaikessa mukana. Se on perhekoira, joka ei sovellu ulkona asuvaksi koiraksi. 


Uros vai narttu

Andy & Paris

Cavalieruroksen ja -nartun välillä ei ole suuria eroja käyttäytymisessään.
Nartulle tulee juoksuaika puolivuosittain, jolloin se yleensä tiputtaa verta ja saattaa olla levoton. Juoksuaika kestää noin 3 viikkoa, varmuuden vuoksi ainakin 4 viikkoa tulee olla erillään uroskoirista. Uros taas saattaa olla levoton ja meno päällä naapurien narttukoirien juoksuaikana. Lue lisää sukukypsyydestä linkistä

Terveys

Rodunomaista luonnetta ja ulkomuotoa pystytään säilyttämään ja rodussa esiintyviä sairauksia pyritään välttämään tai ainakin minimoimaan tekemällä tarkkaan harkittuja valintoja. Esimerkiksi rodussa esiintyvän sydänläpän liian varhaisen rappeutumisen (myksomatoottinen läppärappeuma, MMVD) vuoksi läppävikaiseksi 4-vuotiaana tai sitä varhemmin todetut koirat ja niiden jälkeläiset on ehdottomasti poistettava jalostuskäytöstä. Lue lisää sydänsairauksista koirilla. 
 
Cavalier kuuluu PEVISA-ohjelmaan

 Toisin sanoen nämät tutkimukset on tehtävä, että kennelliitto rekisteröi pentueen FI-rekisteriin.
Ohjelman vaatimusten mukaisesti jalostuskoirilta tutkitaan
- sydän vuosittain
- silmät joka kolmas vuosi
- polvet patellaluksaation varalta 3-vuotiaana.
 
Pevisa-määräysten lisäksi voidaan tehdä geenitestit EF- ja CC/DE-sairauksien varalta

Geenitestit: EF= episodic falling (lihasten jäykistyminen ja luhistuminen) ja CC/DE = kuivasilmäisyys- ja kiharakarvaisuusoireyhtymä (CKCSID), johon sairastunut pentu joudutaan lopettamaan viimeistään luovutusiässä. Huom! Testi ei ole kuivasilmäisyystesti, vaikka nimi antaa virheellisen vaikutelman. Kuivasilmäisyyteen ei ole kehitetty geenitestiä. Testi ei myöskään koske kiharakarvaisuutta turkinlaatuna.   

Syringomyelia: Pevisa-määräysten lisäksi MRI-kuvataan pää aikaisintaan 18 kk iässä syringomyelian varalta

Seuraava syringomyeliajoukkokuvaus järjestetään Oulussa syksyllä 2024. Ilmoittautumiset Jaanalle.
 
Syringomyelia-kuvauksia on cavaliereille tehty vuodesta 2007 alkaen 1128 kpl. 2024 on 18. kuvausvuosi. 
Vuosina 2015-2023 cavaliereja on kuvattu keskimäärin 14% vuosittaisesta rekisteröintimäärästä. Kuvatut koirat ovat yleensä jalostukseen käytettäviä koiria. Keskimäärin 68% kuvatuista saa lausunnon ei syringomyeliaa.
Vuonna 2021 prosentti on ollut jo 75%.
Vuonna 2022 kuvattujen määrä ei yllä edellisten vuosien määrään, sillä yhteensä on 51 kuvaustulosta ja lausunnon ei-syringomyeliaa on saanut 63%.
Vuonna 2023 on kuvattu yhteensä 60 koiraa ja näistä 75% tuloksella ei-syringomyeliaa.
Vuonna 2024 kesäkuun alkuun mennessä on kuvattu 27 koiraa, joista 74% tuloksella ei-syringomyeliaa.

Jablen pentujen vanhemmat on MRI-kuvattuja ja EF ja DE/CC-geenitestattuja. 

huom. Jalostukseen käytettäessä kuvaamaton tulkitaan aina samoin kuin tuloksella SM2 kuvattu. Silloin yhdistelmän toisen koiran tulee olla kuvattu tuloksella SM0 tai SM1.
Jos pentujen vanhempia ei ole kuvattu, niin yhdistelmä tulkitaan kuten SM2 x SM2 -vanhemmat.
SM0 = 0-0,9 mm
SM1 = 1,0-1,9 mm
SM2 = 2,0 mm tai enemmän. 
Seulontakuvaaminen kannattaa, sillä pitemmän päälle jättämällä pois jalostuksesta "isomilliset", kannan tilanne syringomyelian suhteen kohenee. Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) cavalier kingcharlesinspanieleille 1.1.2020 - 31.12.2024

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä sydämen auskultaatiotutkimus.

Koiran tulee sydäntutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

Uusi PEVISA-ohjelma 1.1.2025-31.12.2029

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto, sydämen auskultaatiotutkimus ja syringomyelialausunto.

Koiran tulee MRI-kuvaus- ja sydäntutkimushetkellä olla vähintään 24 kuukauden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

 

Rotujärjestön Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistyksen yleisessä kokouksessa on hyväksytty mm. jalostuksen ohjesääntö, joka sisältää terveys-, ulkomuoto- sekä jälkeläismäärärajoituksia.  

Jalostusohjesääntö on hyväksytty Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokouksessa 9.4.2016 ja on voimassa 31.12.2024 asti. Jalostuksen tavoiteohjelma tästä linkistä 

 • kasvattajan tulee olla Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys r.y:n jäsen
 • sekä nartun että uroksen tulee olla täyttänyt 24 kk astutushetkellä
 • sekä nartun että uroksen on oltava näyttelyiden laatuarvostelussa vähintään erittäin hyvä eli eh-palkinnon arvoinen tai jalostustarkastuksen perusteella jalostuskelpoiseksi todettu
 • mikäli narttu/uros on näyttelyssä luonteen takia hylätty (HYL) useammin kuin kerran, sitä ei tule käyttää siitokseen. Lisäksi suositellaan, ettei arkoja, varautuneita tai vihaisia cavalier kingcharlesinspanieleita käytetä jalostukseen.
 • sekä nartulla että uroksella on oltava astutushetkellä voimassa olevat terveystarkastukset (PEVISA ja jalostusohjesääntö)
 • alle 4-vuotias uros voi saada hyväksynnän korkeintaan 30 pennulle kuitenkin niin, että viimeinen pentue huomioidaan kokonaisuudessaan
 • alle 7-vuotiasta urosta ei hyväksytä jalostukseen, mikäli sillä on yli 80 pentua kuitenkin niin, että viimeinen pentue hyväksytään kokonaisuudessaan. Minkään uroksen jälkeläismäärän ei tule ylittää 100 uroksen elinaikana.
 • nartulla ei pidä teettää enää pentuja, mikäli se on yli 8 vuotta (kts. SKL koirarekisteriohje yli 8-vuotiaiden narttujen jalostuskäytöstä)
 • kasvattajien tulee huomioida rodun geenipohjan monimuotoisuuden säilyttäminen jalostusvalintoja tehdessään

VAADITTAVAT TERVEYSTARKASTUSTULOKSET:

 

SYDÄMEN KUUNTELULÖYDÖS

Vastustettava sairaus: myksomaattinen läppärappeuma (MMVD)

Sydämen auskultaatiotutkimus tehdään koiralle, joka on vähintään 18kk (24kk alkaen 1.1.2025) ikäinen. Tutkimustulos on voimassa 12kk. Auskultaatiossa tuloksen ”ei sivuääniä” saanut koira hyväksytään jalostukseen.

Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, koiraa voidaan käyttää jalostukseen, mikäli koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen A (normaali).

Jos koira saa tuloksen B (avoin), ultraäänitutkimus on ennen jalostuskäyttöä uusittava aikaisintaan kahdentoista kuukauden kuluttua avoimen tuloksen antaneesta tutkimuksesta.

Mikäli uusintatutkimuksessa koira saa tuloksen A (normaali), koiraa voidaan käyttää jalostukseen.

POLVINIVELTEN KLIININEN TUTKIMUS

Yli kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus on pysyvästi voimassa. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta.

Virallisen polvitutkimuksen voi suorittaa vain SKL-FKK ry:n hyväksymä polvieläinlääkäri käyttäen virallista polvilausuntokaavaketta. Hyväksyttäviä tuloksia ovat 0/0, 0/1, 1/0 ja 1/1 kuitenkin siten, että yhdistelmän polvitutkimustulokset yhteenlaskettuna on korkeintaan 2.

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO

Silmätarkastuslausunto on voimassa kolme vuotta. Ensimmäinen tutkimus suositellaan otettavaksi 1-vuotiaana ja viimeinen koiran täytettyä 7 vuotta. Jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva lausunto silmätutkimuksesta, jonka tuloksena koira on todettu tervesilmäiseksi. Jotta cavalier voidaan todeta tervesilmäiseksi, on kaavakkeessa käytävä ilmi, ettei koira osoita PRA- eikä HC-sairauden oireita, eikä sillä ole todettu totaali RD:tä. Silmätarkastustutkimusten ns. epäilyttävät tulokset ovat voimassa vuoden.

Kahta koiraa, jolla on lausunto RD:stä (MRD, GRD) ei suositella yhdistettäväksi.

MAGNEETTIKUVAUSLAUSUNTO (1.1.2025 alkaen alaikäraja on 24kk) 

Magneettikuvaus suoritetaan chiarimaisen epämuodostuman (CLM), syringomyelian (SM) ja erittävän välikorvantulehduksen (PSOM) sekä aivokammion laajentuman esiintymisen tutkimiseksi. Magneettikuvauslausuntoa koskevat seuraavat ehdot:

 1. yhdistelmässä ainakin toisen osapuolen täytyy olla magneettikuvattu. Kuvaamaton, oireeton koira, luokitellaan iästä riippuen 2a, 2b tai 2c -arvoiseksi ja sen saa yhdistää ainoastaan 0a, 0b, 1a tai 1b -tuloksen saaneen koiran kanssa tai ennen 1.1.2015 A-tuloksen saaneen koiran kanssa.
 2. urokselle hyväksytään korkeintaan 3 ja nartulle 1 pentuetta ennen kuin se on magneettikuvattu. Yli 8-vuotiasta tervettä urosta, jolla on alle 40 jälkeläistä, voidaan kuitenkin käyttää jalostukseen ilman magneettikuvausta, jos narttu on kuvattu 0a, 0b, 1a, 1b –tuloksella tai ennen 1.1.2015 A-tuloksella.
 3. koira, joka kuvataan ennen 36 kuukauden (3 vuoden) ikää, tulisi kuvata uudelleen vanhempana. Koskee 1.1.2015 alkaen kuvattuja koiria.
 4. Ennen 1.1.2015 kuvattujen koirien kuvaustulokset tulkitaan jatkossakin kuvauksen ajankohdan aikana voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

 

 

LISÄKSI SUOSITELLAAN:

 • jalostukseen käytettäväksi yksilöitä, jotka eivät sairasta perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista
 • että sukusiitoskerroin on alle 5,00 % neljässä sukupolvessa
 • jalostuskoirista suositellaan otettavaksi curly coat /dry eye- ja episodic falling –geenitestaukset poskiharjatesteillä.
 • Kahta koiraa, jolla on aivokammion laajentuma, ei suositella yhdistettäväksi keskenään.
 • Jos jalostukseen käytetään alle 3-vuotiasta koiraa, suositellaan, että sen vanhemmat ovat sydämeltään terveiksi todettuja 5 vuotta täytettyään. Jos näin ei ole, alle 3-vuotiaana jalostukseen käytettävä koira tulee tutkia ultraäänitutkimuksella.
 • Rotujärjestö myöntää pysyvän poikkeusluvan ulkomaisten urosten käyttämisen rotujärjestön hyväksymiin jalostusyhdistelmiin, vaikka uros ei täytä Jalostuksen ohjesäännön kaikkia kohtia. Jalostus- ja terveystoimikunta voi hyväksyä yhdistelmän, jossa on käytetty ulkomaista urosta ja yhdistelmässä narttu täyttää Jalostuksen ohjesäännön vaatimukset. Pysyvä poikkeuslupa koskee vain ulkomailla tapahtuvaa astutusta tai ulkomaisen sperman käyttämistä. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan voida myöntää, mikäli uroksella ei ole voimassa olevaa sydäntutkimustulosta. Lisäksi yhdistelmän tulee täyttää yhdistyksen jalostusohjesääntö magneettikuvaustulosten osalta.

 

Jalostustiedustelu on voimassa 6 kk edellyttäen, että tutkimustulokset ja muut vaatimukset ovat voimassa astutushetkellä.
Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä yhdistyksen pentulistalle. Tähän sääntöön ei ole mahdollista hakea poikkeuslupaa.
Jos jalostus- ja terveystoimikunnan hyväksymä yhdistelmä ei toteudu, ilmoitetun yhdistelmän tiedot poistetaan yhdistyksen kotisivuilta. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta tilanteesta.

Jalostuksen ohjesäännön hyväksyy Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokous.

Tämä sivusto on rakennettu Kennel.fi -kotisivujärjestelmällä.

Kaakon Nettipalvelu Oy